PSセンターニュース

 

      項  目   備  考
令和2年

 

   

 

 

 

2月

13日

   

ガソリン値決め会議 

 

午前11時

事務局応接室

 

 13日

   

団地内道路一斉清掃 

 

午後3時

団地内 

 

14日

   

経営労務委員会 

 

午後4時

組合会館ホール 

 

 14日

   

新春経済講演会 

講師---村田 晃嗣氏

 

午後5時30分

組合会館ホール 

 

18日

   

保守管理・環境委員会 

 

午後3時

組合会館ホール 

 

 20日

   

総務委員会 

 

午後3時

組合会館ホール 

 

20日

   

 役員会

 

午後4時

組合会館ホール 

 

3月

 11日

   

事業委員会 

 

午後4時

組合会館ホール 

 

12日

   

ガソリン値決め会議

 

午前11時

事務局応接室